Styret

 

Det Runde Bord

Det Runde Bord (DRB) er ledelsen av Blæsen, og er det organet som styrer hele orchesteret.   
Andre interne høytstående kulturer, som Generalkonsulene og Dirigangenes Closetsete, 
gjør så godt de kan for å støtte opp om DRB's presederende beslutninger.


DRB består av 6 medlemmer:
Schjæf, som er lederen i DRB. 
SousShjæf, som er nestlederen. 
MerkFondSchjæf, som har det økonomiske ansvaret. 
PerRecSchjæf, som har ansvar for baren. 
RekmusSchjæf, som er noteansvarlig. 
Dirigangen, som er lederen over orchesteres spadserere. 


DRB sin offisielle bekledning er å ha en annen farge på sløyfe og magebelte enn hva resten av orchesteret har til enhver tid. Samt at Dirigangens sløyfe skal være av betydelig størrelse.
Diplomatiets Høgsæte

Etter ett år som Schjæf trer man ut av Det Runde Bord og inn i Diplomatiets Høgsæte.  
Diplomatiets Høgsæte er Spadser & Blæse-Ensembelets konsulat. 
Som medlem av Diplomatiets Høgsæte får man tittelen Generalkonsul (Gen.Con i dagligtale). Offisiell bekledning for Generalkonsul er en hvit blazer med sort krage, blå sløyfe for menn og en uknytt, blå kravatt for kvinner. I tillegg skal de ha på en sort flosshatt.

 


Dirigangenes Closettsæte

Etter ett år som vel gjennomført Dirigang i Det Runde Bord får man en plass i Dirigangenes
Closettsæte og blir en Dir.Closs
Når det gjelder skrivemåten møter vi på diverse varianter, som Dir-Closs, Dir.Closs, Dir.Chloss m.m
Dir.Closs sin offisielle bekledning er rød sløyfe og vest.

Julelasagne: For å bli medlem av Dirigangenes Closettsæte må enhver ny kandidat avholde en lasagnemiddag for samtlige Dir.Closser som har muligheten til å komme. Såden er det stor mulighet for at dette arrangementet avholdes hvert høstsemester. Sammenkomsten krever at det for kvelden blir utnevnt en Ordstyrer, samt en Sekretær som kan føre referat over kveldens saker og eventuelle digresjoner.