Historie


FORSPILLET


Ja, det skjedde i de vårlige dager av 1974, da divisjonsmusikken gav uttrykk for sin stemning i Wergelandsparken. 

På lesesalen satt imidlertid en student over bøkene i et siste, eller kanskje første forsøk på å forberede semesterets eksamener. Men konsentrasjonen er så som så, når våren og hornmusikken trenger inn gjennom vinduene. I det blikket så søker ut, og han slenger boka igjen, blir øynene hengende ved et forord skrevet av lærebokforfatteren: "Det finest with a university study is not in the books". Med Divisjonsmusikken som øresus og med inspirasjon fra disse velvalgte ord og de gamle, kjente studentmiljøene i Trondheim og Bergen, ble det klart. Det må lages et studentorkester, et musikkorps basert på HUMØR og SPONTANITET.

Arbeidet ble satt i gang, og i begynnelsen av september kunne de første spede hornale toner høres fra 12-13 studenter samlet på gamle hotell Astoria. To uker senere var det så duket for den dagen som står skrevet i en hver Palmestasborgers hukommelse.20. SEPTEMBER 1974


Trafikken var kaotisk, politiet i villrede. Journalister og fotografer vrimlet av sted. Publikum var overveldet. Jubelen var stor, applausen større, presseomtalen størst. Kristiansand hadde fått en ny stor attraksjon. Unikumet SPADSER & BLÆSE-ENSMBELET var et faktum. Den første offisielle konsert av SPADSER & BLÆSE-ENSEMBELET ble avgitt på jernbanestasjonen, hvor et fotballag fra Rogaland Distriktshøgskole ble ønsket velkommen med hornmusikk på perrongen i Christianby. Så ble Wergelandsparken inntatt til glede både for statuer og annet personell. Dagen blir regnet som Blæsens fødselsdag.Sapadser & Blæse-Ensembelt spiller i Wergelandsparken